Tag Archives: ใช้ชีวิตแบบหรูหรา

การหันมาให้ความสนใจด้านการท่องเที่ยวแบบหรูหรา

20140425_3_1398411335_525792ปัจจุบันการขยายตัวของกระแสความนิยมและขอบเขตของการท่องเที่ยวแบบหรูหรา ทำให้นักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบหรูหราในปัจจุบันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงนักท่องเที่ยวผู้มีรายได้สูงหรือกลุ่มคนระดับบนในสังคม ซึ่งอาจจะพิจารณาได้จากอาชีพการงานหรือรายได้เฉลี่ยต่อปีอีกต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในระยะหลัง คือกลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลางที่ปรารถนาจะสัมผัสประสบการณ์ การท่องเที่ยวแบบหรูหราเพื่อเป็นรางวัลชีวิต นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แม้จะมีความถี่ในการท่องเที่ยวไม่มากเนื่องจากมักต้องใช้เวลารวบรวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แต่เมื่อพิจารณาถึงจำนวนของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่มาก กลุ่มนักท่องเที่ยวระดับกลางจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบหรูหรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อาจทำได้ง่ายกว่านักท่องเที่ยวระดับบนที่ต้องอาศัยเครือข่ายความใกล้ชิด และอาศัยเวลาในการสร้างความสนิทสนมและความไว้วางใจ

อาจกล่าวได้ว่าการท่องเที่ยวแบบหรูหราไม่ใช่สิ่งที่จะมีคำนิยามตายตัว หากแต่เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับพฤติกรรม ความชอบ และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้มีรายได้สูงในสังคมเป็นหลัก เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเหล่านี้เกิดการใช้จ่ายให้มากที่สุด ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวแบบหรูหราก็คือการเข้าใจกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบหรูหราที่เป็นเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการเหล่านั้นให้ได้ตามความคาดหวัง หรือเหนือกว่าความคาดหวังของนักท่องเที่ยวเหล่านั้น

การได้รับประสบการณ์แบบหรูหราคือหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวแบบหรูหราในอนาคต เพราะการท่องเที่ยวแบบหรูหราเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกแก่นักท่องเที่ยวเป็นหลัก อีกทั้งนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวแบบหรูหรายังตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพื่อให้ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบหรูหรามากกว่าที่จะต้องการเป็นเจ้าของหรือครอบครองความหรูหราเหล่านั้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวแบบหรูหราต้องการสิ่งที่ดีที่สุด เยี่ยมที่สุดสำหรับตนเองเสมอ ดังนั้น สินค้าและบริการที่จะนำเสนอขายต่อนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จึงต้องเป็นสินค้าอันดับหนึ่ง เกรดเอ ซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีความพิเศษและยอดเยี่ยมกว่าสินค้าและบริการอื่นๆ ซึ่งแน่นอนว่าการบริโภคสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้นอกจากจะทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นเองอีกด้วย