Tag Archives: ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีอากาศที่หนาวเย็นที่ไอดาโฮ สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา นับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในเรื่องของภูมิประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นป่าดงดิบ ทะเลทราย ภูเขา ที่ราบสูง และที่ลุ่ม สหรัฐอเมริกามีผืนแผ่นดินใหญ่เพราะมีพื้นที่ของรัฐติดต่อกันถึง 48 รัฐ โดยมีรัฐอลาสก้า อยู่ทางตอนเหนือของประเทศแคนนาดา และรัฐฮาวายซึ่งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค ห่างจากแผ่นดินใหญ่ถึง 3200 กิโลเมตรโดยประมาณ จากทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง ทิศเหนือติดกับประเทศแคนนาดา ทิศใต้ติดกับประเทศแม็กซิโกและอ่าวแม็กซิโก ทิศตะวันออกติดกับชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค ทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิค

สหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญของโลก และเป็นอภิมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวของโลกในยุคปัจจุบันทั้งในด้านการทหารและ เศรษฐกิจซึ่งรวมไปถึงในด้าน วิทยาศาสตร์ การศึกษา การกีฬา และบันเทิง ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีอากาศที่หนาวเย็นจนทำให้บุคคลภายนอกประเทศนิยมไปเที่ยวกัน อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆมากมาย

แหล่งรวมของประชากรที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมที่หล่อหลอมรวมกัน

ชนพื้นเมืองดั้งเดิมคืออินเดียนแดง หลังจากนั้นชาวอังกฤษ เนเธอร์แลนด์ เดินทางอพยพเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาส ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกามีประชากรขาวผิวขาวประมาณกว่า 75 % นอกจากนี้ยังมีชาวผิวดำที่ถูกนำมาจากทวีปอาฟริกาในฐานะทาส แต่เดิมคนดำจะอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ แต่ปัจจุบันอาศัยกระจายอยู่ตามเมืองใหญ่ เช่น Washington D.C., Chicago โดยเฉพาะ New York ส่วนชาว Hispanic หรือพวกเชื้อสายสเปนซึ่งมีอยู่ประมาณ 13 % ยังมีชาวเอเชียหรือพวกเชื้อสายแถบหมู่เกาะแปซิฟิคประมาณ 4% รวมทั้งชนเชื้อสายญี่ปุ่นมากกว่า 1 ใน 3 อาศัยอยู่ใน Hawaii

วัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น เริ่มต้นจากวัฒนธรรมของประเทศอังกฤษ และได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจากการผสมผสานของวัฒนธรรมชาติสเปนและเม็กซิโก กำเนิดเป็นวัฒนธรรมคาวบอย จากการอพยพของหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาตั้งรกรากในประเทศ โดยเริ่มจากทวีปยุโรปและอาฟริกา และต่อจากนั้นก็เป็นทวีปเอเชีย โดยรวมแล้วอารยธรรมตะวันตกของยุโรปนั้นมีผลต่อวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ เยอรมัน อังกฤษ ไอริช อิตาลี กรีก และยิว นอกจากนี้บรรพบุรุษของชนชาติอาฟริกันตะวันตกที่เคยตกเป็นทาสนั้น ก็ยังได้อนุรักษ์วัฒนธรรมของตนเองไว้ตั้งแต่สมัยแรกเริ่มของประเทศสหรัฐอเมริกา