Digital Signing มีความจำเป็นภายในองค์กรหรือไม่

ก่อนอื่นเราต้องการชี้ให้เห็นว่ามีคำพ้องความหมายมากมายสำหรับการเรียกเก็บเงินดิจิทัล Digital Signing การออกใบแจ้งหนี้ดิจิทัลการเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์การออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ Digital Signing การเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากกรมสรรพากรหรือลงนามในสัญญาความจำเป็นในการขออนุมัติซอฟต์แวร์และการแจ้งเตือนก็หมดไปเช่นกัน Digital Signing

ผลที่ได้คือระบบที่ยืดหยุ่น Digital Signing ได้โดยไม่ต้อง

ใช้เทปสีแดงของข้าราชการมากเกินไปวิธีการส่งใด ๆ เป็นที่ยอมรับดังนั้นเราจึงสามารถส่งใบแจ้งหนี้ผ่านเครือข่ายมูลค่าเพิ่ม ลายเซ็น Digital Signing หรือในข้อความอีเมล Digital Signing เงื่อนไขเดียวคือต้องเซ็นชื่อแบบดิจิทัล เนื่องจากเป็นการประกันความปลอดภัยของข้อมูล Digital Signing ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการแก้ไขไม่ว่าในกรณีใดจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้รับเพื่อที่จะทำงานกับการเรียกเก็บเงินทางดิจิทัลอย่างไรก็ตามไม่จำเป็นต้องแจ้งหรือขออนุญาตจากกรมสรรพากรแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษโดยสมบูรณ์ด้วยเหตุนี้ Digital Signing ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลจึงอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและภาระผูกพันเช่นเดียวกับใบแจ้งหนี้แบบกระดาษ ซึ่งหมายความว่าข้อความจะแทนที่ใบแจ้งหนี้

ที่เป็นกระดาษต้นฉบับ Digital Signing และสามารถนำเสนอต่อผู้ตรวจสอบได้เหมือนกับที่แสดงบนกระดาษตั้งแต่นั้นมา ใบแจ้งหนี้ที่เซ็นชื่อแบบดิจิทัลก็มีผลทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ Digital Signing เช่นเดียวกับความสามารถในการเปลี่ยนใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษได้อย่างสมบูรณ์ Digital Signing นอกจากนี้ยังเหมาะสมที่จะกล่าวถึงการตีพิมพ์พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ในการเรียกเก็บเงินของวันที่ซึ่งเสริมมาตรการที่อธิบายไว้ในอาณัติรัฐมนตรีและมติของหน่วยงานสรรพากรข้อกำหนดทางกฎหมายหลักของสเปนสำหรับการเรียกเก็บเงินดิจิทัลเนื้อหาของใบแจ้งหนี้เห็นได้ชัดว่าข้อความต้องมีข้อมูลทั้งหมดที่จะต้องมีหากเป็นใบแจ้งหนี้ที่เป็นกระดาษ Digital Signing

ตัวอย่างเช่น Digital Signing ในการทำงานกับใบแจ้งหนี้

Digital Signing จำเป็นต้องระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีชื่อธุรกิจตามกฎหมาย และที่อยู่จริงในข้อความรวมถึงข้อมูลอื่นๆ Digital Signing ในข้อความเนื่องจากไม่มีความถูกต้องตามกฎหมายในทุกกรณีการจัดเก็บใบแจ้งหนี้ดิจิทัลหนึ่งในข้อได้เปรียบหลักของระบบใหม่คือตราบใดที่ฝ่ายบริหารสามารถรับประกันการเข้าถึงและสามารถรวมลายเซ็นในลักษณะใดก็ได้ Digital Signing ตราบใดที่ทั้งสองฝ่ายผู้ส่งและผู้รับมีความรู้อย่างเต็มที่ใบรับรองหน่วยงานออกใบรับรองและใบรับรองดิจิทัลที่อนุญาตนั้นเผยแพร่ในหน้าเว็บของหน่วยงานสรรพากร Digital Signing

โดยทั่วไป ใบรับรองใด ๆ  Digital Signing ที่ได้รับการยอมรับจะได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงนามในใบแจ้งหนี้ต้องขอบคุณบริษัทต่างๆ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง Digital Signing และการเปิดซองรวมถึงค่าใช้จ่ายในการยื่นเอกสารเหล่านั้นนอกจากนี้ Digital Signing ความเป็นไปได้ที่น่าเป็นห่วงของการวางผิดที่หรือสูญหายก็ถูกขจัดออกไปโดยสิ้นเชิงนอกจากนี้ Digital Signing กฎหมายใหม่ยังควบคุมแผนกการเรียกเก็บเงินและการเรียกเก็บเงินของบุคคลที่สาม ในกรณีที่ดำเนินการในนามของผู้ประกอบการหรือผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการหรือจัดหาสินค้าภายใต้การเรียกเก็บเงินว่าด้วยระเบียบการคลัง การบริหารและสังคม มาตรการที่เผยแพร่ใน Digital Signing

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ssl.z.com/th/aatl